Babel Technologies spreekt klare taal

Vacature, 17 Nov. 1998

Waalse concurrenten van Lernout & Hauspie halen voordeel uit hun leeftijd

"Vandaag heeft Babel Technologies een concurrentiële structuur ontwikkeld die best met gelijkaardige buitenlandse initiatieven kan vergeleken worden. Via basisresearch zijn we tot praktische toepassingen gekomen, die op verschillende terreinen worden ingezet. We zijn inderdaad ergens concurrenten van Lernout & Hauspie, maar we genieten het voordeel van een veel jongere technologie. We hebben de vennootschap gesticht omdat we tenminste gedeeltelijk zelfbedruipend wilden worden. Aangezien we geen subsidies meer ontvangen, bieden we onze licenties via de universiteit aan als een bron van inkomsten".

Aan het woord is Vincent Fontaine, CEO van Babel Technologies in Bergen (Mons). Het Engelse woord 'babel' heeft vele betekenissen. De meest gekende ervan is die van de gelijknamige Toren, die volgens de geschriften voor de nodige spraakverwarring zorgde. 'Babel' betekent echter ook 'droombeeld', tevens 'visionair plan'. De stichters van Babel Technologies in Bergen (Mons) hebben ongetwijfeld deze laatste voor ogen gehad toen ze hun firma oprichtten.

Vijfentwintig na tien "Dat is nog erg recent: 25 februari 1997. Babel Technologies was een spin-off van de 'Faculté Polytechnique de Mons', een instituut dat een flinke reputatie te verdedigen heeft in ons land en ver daarbuiten", aldus Vincent Fontaine, "De spraaktechnologie stond toen nog in haar kinderschoenen, maar een zevental ingenieurs zag er toch reeds brood in. Het initiatief kreeg extra vaart toen in de jaren negentig een meer commercieel karakter gegeven werd aan dit oorspronkelijk puur wetenschappelijk project. Toen in '95 zowel de Waalse Gemeenschap als de Europese Commissie een belangrijke subisidiëring toekenden aan de universiteit ter stimulering van het onderzoek naar spraaktechnologie, was het hek van de dam. Ze waren toen met zijn tienen, om na enkele jaren uit te groeien tot 25 personen in het universiteitslabo en vijf personen bij Babel.Spraaktechnologie wordt op veel plaatsen bestudeerd en in praktijk gebracht. Vandaar de samenwerking van Babel Technologies met o.m. Cambridge, Sheffield, Berkeley, Aix en Provence, Stuttgart en een gespecialiseerd researchcentrum in Zwitserland. Taal vormt de kernboodschap van dit bedrijf. "We ontwikkelden meerdere talen", weet Vincent Fontaine. "Voor 'text-to-speech' een viertal, voor synthese elf en voor herkenning een vijftal. Het is niet makkelijk om een nieuwe taal te ontwikkelen. Daarom werken we nauw samen met plaatselijke taalkundigen, die meerdere bronnen ter beschikking hebben. We hebben het synthese-gedeelte van onze synthetiseur gratis op het internet gezet voor gebruik door derden voor niet-commerciële en niet-militaire doeleinden".

België hinkt achterop Babel is (nog) geen sant in eigen land. De inkomsten - vorig jaar net geen twee miljoen, dit jaar vooruitzichtelijk 6 miljoen omzet - komen uit o.m. Zweden, waar Swedish Telecom een gegeerd afnemer geworden is, uit Duitsland, Frankrijk, Brazilië, Nederland, Groot-Brittannië, en er lopen onderhandelingen met de VS. "We halen onze bekendheid uit 2 bronnen," ondervindt Vincent Fontaine: "Via de eigen internet site, die regelmatig geconsulteerd wordt, en via deelname aan internationale vakbeurzen. Onze belangrijkste markten zijn die van de telefoon, waar nog veel toekomst te verwachten is via spraakservers, en multimedia voor interactieve kiosken en taallabo's. Wij zoeken eerder naar business-to-business oplossingen, geen consumentenproducten. We leveren onze technologie aan bedrijven, die ze dan toepassen in hun apparatuur. Daardoor blijven we ook flexibel, met noem het maar klantgericht maatwerk. We zullen wellicht nooit spectaculair groeien, wensen ook gelinkt te blijven aan de universiteit, waar we overigens onze personeelsleden recruteren uit de specialiteit telecom/multimedia. Dit blijft een boeiende aangelegenheid met heel wat toekomstperspectieven".

Paul Van Deuren

Profiel Met zeven aan de tafel - Babel Technologies werd opgericht door deze zeven: François Bataille, Jean-Marc Boite, Olivier Deroo, Vincent Fontaine, Vincent Pagel, Christophe Ris, Olivier van der Vrecken. - De Raad van Bestuur is samengesteld uit Olivier van der Vrecken (voorzitter), Jean-Marc Boite, Olivier Deroo. Directie: Vincent Fontaine. - In november '96 won het bedrijf de prestigieuze European Information Technology (ITEA) prijs met zijn MBROLA synthesizer. - De activiteiten kunnen opgesplitst worden in vier specialisaties: - spraak- en muziekcodering, die o.m. de opslagcapaciteit vergroot zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit; - herkenning van optische, getijpte én handgeschreven karakters; - tekst-naar-spraaksynthese op een zeer natuurlijke manier; - automatische spraakherkenning, een terrein met eindeloos veel toepassingsmogelijkhede